Fysisk trener i utholdenhet

I tråd med at det kommersielle markedet etterspør både bredere og mer spesifikk kompetanse innen utholdenhetsaktiviteter som løp, langrenn, sykling, triatlon, OCR og CrossFit, tilbyr vi nå Endurance Trainer/Fysisk trener i utholdenhet.

Fra449,- /mnd

Ordinær pris 20 900,-
* Gebyr/renter kan komme i tillegg. Les mer
Fysisk trener i utholdenhet

Om Fysisk trener i utholdenhet

Det finnes mange mennesker der ute som ønsker din hjelp til å kunne gjennomføre distansen på slike arrangement, men enda flere setter seg helt konkrete, og noen litt hårete, prestasjonsmål for ulike utholdenhetsaktiviteter, både på mosjons, semi-profesjonelt til profesjonelt nivå.

Informasjonssamfunnet vi lever i øker kundenes kunnskapsnivå om trening og det stilles større krav til din trenerkompetanse. PT-kunder, online-kunder, medlemmer på treningssenter og bedriftskunder har berettiget høye forventninger! Fordi det mer prestasjonsrettede og idrettsspesifikke arbeidet ligger utenfor omfanget til Personlig Trener-utdannelsene krever det naturlig nok spesialisering. Nå får du muligheten til å lære om profesjonell, prestasjonsrettet testing, treningsplanlegging, gjennomføring og evaluering! Du får den verktøykassen du trenger for å lede kundene dine trygt til nye høyder. Deres suksess er lik din suksess!

Dette er et evidensbasert kurs laget med integritet. Du får lære av og jobbe med forelesere som jobber som idrettsfysiologer og prestasjonstrenere, og som har et solid grunnlag med praktisk erfaring både på trener- og utøversiden. Kurset passer for deg som har fullført en PT utdanning, er fysioterapeut, manuellterapeut, kiropraktor eller annen type helsepersonell som jobber eller ønsker å jobbe med fysisk trening i praksis. Det er også for deg som er naprapat, osteopat, deg som jobber som idrettstrener, men søker mer kompetanse innen prestasjonstrening og spesifikt innenfor utholdenhet. På dette kurset er det en fordel å ha basiskunnskap om de enkelte vevenes oppbygning, struktur og mekaniske egenskaper, samt biokjemiske og fysiologiske forutsetninger for at mennesker kan være i aktivitet, slik som for eksempel er pensum i AFPTs PT-utdannelse og tilsvarende.

Innhold i studiet

Vi er opptatte av at du skal stå trygt og kompetent i rollen som Fysisk trener i utholdenhet, der du kjenner godt til mekanismer bak økt prestasjonsevne, ulike treningsmetoder, tolkning av testresultater og mye mer.

Fokus i emnet er mosjonister på ulike nivåer, utøvere på et sent junior-nivå, samt senior-nivå. Individuelle idretter som vil bli omhandlet er både idretter/treningsformer som er basert på utholdenhet, og er prioritet av AFPT, i takt med markedets etterspørsel.  Dette er bevegelsesformer som løp, langrenn, sykling, triatlon, OCR og CrossFit. Kurset omfatter kunnskap om arbeidskrav i disse idrettene og hvilke fysiologiske faktorer som begrenser arbeidskapasitet i forhold til arbeidskravene. Vi vil ta for oss hvordan disse faktorene kan påvirkes ved trening og hvordan den fysiske treningen kan implementeres i årsplaner til en treningsgruppe og til enkeltpersoner. I tillegg gjennomgås de viktigste idrettsskader i de aktuelle bevegelsesformene og hvordan disse kan forebygges gjennom fornuftige treningsopplegg og overvåkning av treningsbelastning.

Omfang

Utvalgte artikler og kjernelitteratur
66 timer undervisning
Powerpointpresentasjoner

Fremmøte og deltagelse

Det kreves 80 % deltagelse ved obligatoriske samlinger/undervisning. Fremmøtet blir registrert med fremmøtelister. Ved mer enn 20 % fravær vil du miste rett til å avlegge eksamen. Du har selv ansvar for å melde om fremmøte. Vi refererer til studiekontrakten angående betingelser.

         
         
         

Krav for godkjennelse

For godkjent utdannelse kreves det 80% deltagelse på samlinger, samt beståtte arbeids krav og eksamen. I tillegg må alle studieavgifter være betalt i sin helhet eller i henhold til betalingsplan.

Studieavgift

Alle studieavgifter skal være betalt i sin helhet før eksamen kan avlegges. Ved manglende betaling av studieavgift fører det automatisk til at du mister retten til å avlegge eksamen. Unntaket er dersom du som student har gjort betalingsavtale med AFPT eller finansieringspartner.

De til enhver tid gjeldende studieavgifter fremgår av våre sider.

Studieavgiften inkluderer studiemateriell, alle forelesninger , samt ett (1) forsøk på praktisk og teoretisk eksamen.

Betalingsløsninger

AFPT har fleksible betalingsløsninger og tilbyr avbetaling. Hele studiet skal generelt betales i løpet av maksimalt 6 måneder etter studiets eller studentens oppstart dersom ikke egen avtale eller finansiering foreligger.

Betalingsinformasjon finnes beskrevet i AFPT sin studiekontrakt.

Les studiekontrakten

I tillegg finnes 12, 24 eller 36 måneder nedbetaling via SVEA Finans.

Det tilkommer 45 NOK i administrasjonsgebyr for hver faktura som sendes fra AFPT.

Etter endt emne skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytter:

Kunnskap
Studenten

 • Har kunnskap om sammenhengen mellom kroppens fysikk, fysiologi og prestasjonsevne, samt forståelse for sammenhengen mellom omgivelser og prestasjonsevne
 • Har kunnskap om fysiologiske adaptasjoner til fysisk trening og kan forklare hvordan dette påvirker fysisk prestasjonsevne, herunder kunnskap om hva som støttes av vitenskapelige studier og hva som per nå er uvisst
 • Har kunnskap om fysiologiske forutsetninger som begrenser arbeidskapasiteten i disse idrettene, samt forståelse for arbeidskrav i idrettene som omhandles.  
 • Har kunnskap om løp i et biomekanisk perspektiv, herunder hvordan fysisk prestasjon kan påvirkes
 • Har kunnskap om de viktigste restitusjonsprosessene etter trening og konkurranse, samt hvordan disse prosessene kan påvirkes gjennom ernæring og andre restitusjonstiltak
 • Har kunnskap om hvordan treningsbelastning fra ulike aktiviteter gjensidig påvirker hverandre og hvordan man kan overvåke treningsbelastning
 • Har kunnskap om praksisen og vitenskapelig evidens rundt konkurransetiming og formtopping.
 • Har kunnskap om de viktigste idrettsskadene i idretten som omhandles og kjenne til hvordan disse skadene kan forebygges
 • Har kunnskap om hvordan kosthold og forskjellige næringsstoffer påvirker prestasjon.
 • Har kunnskap om ulike risikofaktorer ved testing av personer med ulike sykdommer og tilstander

Ferdigheter
Studenten

 • Kan måle prestasjonsevne på en presis og valid måte, samt forklare kroppens reaksjoner på en treningsøkt. Herunder kunne gjennomføre VO2 maks test, laktatprofiltest ved løp og sykkel, samt Åstrand-test m.fl.
 • Kan veilede ulike grupper på ulike nivåer i effektiv trening og optimalisering av teknikk for å øke fysisk prestasjonsevne.
 • Kan bruke testresultater som grunnlag for å optimalisere trening for videre økning av prestasjonsevnen
 • Kan reflektere og være kritisk til egne og andres testresultater og analyser av bevegelse.
 • Kan forklare og praktisere aktuelle metoder og teknikker innen styrke- og utholdenhetstrening som benyttes praktisk på treningsfeltet
 • Kan sette opp en treningsplan i utholdenhet som gir fremgang og er tilpasset til kundens fysiske form og målsetning
 • Kan gjennomføre grunnleggende biomekanisk analyse av løp  
 • Kan gjøre vurderinger av kunder med ulike sykdommer og vurdere om disse kan og bør gjennomføre ulike tester
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse
Studenten

 • Kan planlegge og lage individuelt tilpassede treningsplaner (års,-periode og øktplaner) basert på forskningsbasert kunnskap innen utholdenhet og fysisk prestasjonsevne.
 • Kan gjennomføre fysiske og fysiologiske tester, samt tolke resultatene. 
 • Kan gjennomføre målrettet treningsplanlegging, samt bistå grupper eller enkeltindivider i praktisk tilrettelegging og gjennomføring av treningen.
 • Kan erkjenne begrensningen av egen kunnskap og verdien av et tverrfaglig samarbeid
 • Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger samt kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser på fagområdet

Litteraturliste

Hoveddelen av litteraturen vil bestå av vitenskapelige oversikts- og originalartikler som er utvalgt av emneansvarlig. Artiklene er open access og kan nedlastes via internett.
Artiklene vil kunne variere fra år til år.

Tjelta, L.E., Enoksen, E & Tønnessen, E(red) (2013). Utholdenhetstrening. Løping, sykling, langrenn. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

McArdle, W. D., Katch, F. I. & Katch, V. L. (2014). Exercise physiology: Nutrition, energy, and human performance (8th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Bahr, R., Hallén, J. & Medbø, J. I. (1991). Testing av idrettsutøvere. Oslo: Universitetsforlaget.
Boken finnes online ved å trykke på denne linken https://www.nb.no/nbsok/nb/a04d1bf22c33609fa9dc30b3a5389393?lang=no#9

 

Moduler

Fysisk trener i utholdenhet består av følgende moduler

Teoretisk undervisning

Utdannelsen foregår over 3 x 3 dager og den teoretiske undervsin ingen skal gi innføring i ulike temaer viktig for utholdenhet.

Kurset omfatter kunnskap om arbeidskrav i disse idrettene og hvilke fysiologiske faktorer som begrenser arbeidskapasitet i forhold til arbeidskravene. Studentene får kunnskap om hvordan disse faktorene kan påvirkes ved trening og hvordan den fysiske treningen kan implementeres i årsplaner til en treningsgruppe og enkeltindivider. I tillegg gjennomgås de viktigste idrettsskader i de aktuelle bevegelsesformene og hvordan disse kan forebygges gjennom hensiktsmessige treningsopplegg og overvåkning av treningsbelastning

 

Praktisk undervisning

Det stilles krav om minst 80 % deltagelse for å bestå emnet, samt at alle arbeidskrav er godkjent. Ved eventuelle individuelle prestasjonshindre som forhindrer studenten fra å utføre noen av de praktiske elementene forutsettes det allikevel deltagelse i den grad det er fysisk gjennomførbart.

Multiple choice eksamen

Forelesere

En kombinasjon av lærere og forelesere i særklasse

Vi har samlet det mest komplette lærerteamet AFPT noen sinne har hatt. Lærerstaben inkluderer fysioterapeuter, manuellterapeuter, personlige trenere, naprapater, osteopater, ernæringsfysiologer, styrkeløftere og vektløftere, massører og coacher. Kombinert med praktisk faglig erfaring fra daglig virke, forfatter- og utdannelseserfaring, formidlingsevne og engasjement, mener vi at våre lærere representerer den ypperste utdanningsspesialiserte fagkombinasjonen på våre fagområder.

Nyttig info

Betaling

AFPT har fleksible betalingsløsninger og tilbyr avbetaling. Hele studiet skal generelt betales i løpet av maksimalt 6 måneder etter studiets eller studentens oppstart foruten om egen avtale eller finanisering gjøres.

Betalingsinformasjon finnes beskrevet i AFPT sin studiekontrakt. I tillegg finnes opptil 36 måneder nedbetaling via SVEA Finans.

Kurssted

Kurssted i våre byer formidles på e-post tre uker før kursstart.

Mer informasjon får du ved å ringe vårt kontor på (+47) 955 55 938 eller sende en e-post til info@afpt.no.

Påmelding

For å melde deg på kurset trykker du på en av «Meld deg på»-knappene du finner på denne siden. Da vil du få opp en liste over tilgjengelige datoer og studiesteder. Velg det som passer for deg, trykk på «Meld deg på» og følg instruksjonene under på neste side.

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til vår personvernpolicy.