Ernæring og fysisk aktivitet

Gjelder kun de som tar PT TOTAL med studiepoeng. Studiet leveres av Høgskulen i Volda.

Fra0,-

* Gebyr/renter kan komme i tillegg. Les mer
Ernæring og fysisk aktivitet

Om Ernæring og fysisk aktivitet

IKF105 Ernæring og fysisk aktivitet leveres av høgskulen i Volda ikke AFPT. De som melder seg på studiet PT TOTAL m/studiepoeng kan velge dette som ett 15 studiepoeng ekstra valg.

Mail med link og opptaksfrist sendes ut til studenten i forkant av hvert studiesemester.

Opptakskrav og dokumentasjon
For PT studiet med 30 studiepoeng er opptakskravet generell studiekompetanse eller realkompetanse. Du kan lese mer om opptakskravene på høyskolens nettsider.

Vurdering
Individuell skriftlig hjemmeeksamen og parvis praktisk-muntlig eksamen. 
Begge eksamenene må være bestått for at studiet er bestått. For å kunne avlegge eksamen må nødvendige arbeidskrav være fullført og bestått

Karakterutskrift
Uttelling i form av studiepoeng gis ved fullført studium og bestått eksamen i regi av Høgskulen i Volda. Studenter som har bestått eksamen vil få karakterutskrift fra HVO.

Regler og retningslinjer
Det er viktig at du som student ved HVO setter deg inn i høyskolens egne sider om regler og retningslinjer. Her ligger bl.a. regelverket og informasjon om opptak, eksamen og annet om studiegjennomføringen.

Fra siden til Høgskulen i Volda:

Krav til forkunnskapar

Ingen. 

Om emnet

Fysisk aktivitet og ernæring er sentralt i både idrett, daglegliv og i arbeid for å fremje folkehelse. Ved fullføring av emnet skal studenten kunne rettleie innan kosthald og ernæring i forhold til fysisk aktivitet, idrettsprestasjon, helse og vekt, samt trivsel knytt til mat. Studentane skal gjennom emnet tileigne seg teoretisk og praktisk kunnskap. Emnet gir ei grunnleggande innføring i kosthald og praktisk rettleiing av personar med ulike mål.

Dette er eit obligatorisk emne i bahelor idrett og kroppsøving. Emnet kan også takast som eit frittståande studium. 

Innhald

Funksjon, omsetnad, behov og utnytting av næringsstoff

Nasjonale anbefalingar for inntak av dei ulike næringsstoffa og kosttilskot

Kosthaldsinformasjon

Idrettsernæring

Læringsutbytte
I samsvar med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket har studenten følgjande læringsutbytte etter fullført emne:

Kunnskapar

Studenten skal kunne

gjere greie for og vurdere matvarer sitt innhald av næringsstoff

gjere greie for bakgrunn og innhald i dei nasjonale kostanbefalingane

gjere greie for kosthald/næring og væskeinntak knytt til fysisk aktivitet og trening

kunne planlegge og vurdere kosthald knytt til fysisk aktivitet og trening i ulike grupper av befolkninga

Ferdigheiter

Studenten kan

registrere, berekne og vurdere næringsinnhaldet i ulike måltid

sette opp kosthaldsplan og gi praktisk rettleiing for personar med ulike mål og føresetnader

Generell kompetanse

Studenten:

kan sjølvstendig analysere, vurdere og planlegge kosthald for ulike individ knytt til fysisk aktivitet, idrettsprestasjon og god helse.

Praktisk organisering og arbeidsmåtar

Canvas er læringsplattforma. Emnet er eit nettstudium. Emnet har både teoretisk og praktisk tilnærming til fagområda. Det blir gitt innspelt undervisning til kvar modul i Canvas. Studiet er organisert i tre modular, med eitt individuelt arbeidskrav knytt til kvar modul. Modulane må vere godkjende før ein kan gå vidare til neste modul.  

Modul 1: Grunnleggande ernæringslære

Modul 2: Helse og ernæring

Modul 3: Idrett og ernæring

Vilkår for å framstille seg til eksamen

Arbeidskrav: 

Følgjande arbeidskrav skal gjennomførast:

Modul 1: Fleirsvarsoppgåve i Canvas

Modul 2: Lage individuelt eit 5 min. fagleg innlegg knytt til tema i pensum. innlegget skal filmast og leverast i Canvas.

Modul 3: Studenten skal levere ei skriftleg oppgåve i Canvas med tema knytt til pensum (omlag 1500 ord).  

Forelesere

En kombinasjon av lærere og forelesere i særklasse

Vi har samlet det mest komplette lærerteamet AFPT noen sinne har hatt. Lærerstaben inkluderer fysioterapeuter, manuellterapeuter, personlige trenere, naprapater, osteopater, ernæringsfysiologer, styrkeløftere og vektløftere, massører og coacher. Kombinert med praktisk faglig erfaring fra daglig virke, forfatter- og utdannelseserfaring, formidlingsevne og engasjement, mener vi at våre lærere representerer den ypperste utdanningsspesialiserte fagkombinasjonen på våre fagområder.

Nyttig info

Betaling

AFPT har fleksible betalingsløsninger og tilbyr avbetaling. Hele studiet skal generelt betales i løpet av maksimalt 6 måneder etter studiets eller studentens oppstart foruten om egen avtale eller finanisering gjøres.

Betalingsinformasjon finnes beskrevet i AFPT sin studiekontrakt. I tillegg finnes opptil 36 måneder nedbetaling via SVEA Finans.

Kurssted

Kurssted i våre byer formidles på e-post tre uker før kursstart.

Mer informasjon får du ved å ringe vårt kontor på (+47) 955 55 938 eller sende en e-post til info@afpt.no.

Påmelding

For å melde deg på kurset trykker du på en av «Meld deg på»-knappene du finner på denne siden. Da vil du få opp en liste over tilgjengelige datoer og studiesteder. Velg det som passer for deg, trykk på «Meld deg på» og følg instruksjonene under på neste side.

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til vår personvernpolicy.