Personlig Trener

Med målsetningen om å gi deg den beste personlig trener-utdannelsen på markedet har vi siden 2005 kontinuerlig jobbet for nettopp dette.

Fra1 092,- /mnd

Ordinær pris 56 900,-
* Gebyr/renter kan komme i tillegg. Les mer
Personlig Trener

Om Personlig Trener

Du blir aldri en bedre PT enn den utdannelsen du tar. Derfor har vi på Akademiet For Personlig Trening lagt vekt på å ha de beste foreleserne. Og derfor har vi et tilpasset studieløp som utvikler talentet ditt og gjør deg til en etterspurt personlig trener. Siden 2005 har AFPT loset flest studenter gjennom en PT-utdanning og vi nærmer oss 9000 trenere på ulike nivåer. Blir du den neste?

Betaling av PT-utdanning

AFPT har fleksible betalingsløsninger og tilbyr rentefri avbetaling. Hele studiet skal generelt betales i løpet av maksimalt 6 måneder etter studiets eller studentens oppstart foruten om egen avtale eller finanisering gjøres. Betalingsinformasjon finnes beskrevet i AFPT sin studiekontrakt. I tillegg finnes opptil 36 måneder nedbetaling via SVEA Finans.

Du kan også søke om studielån til PT-utdannelsen fra Lånekassen

Det er flere grunner til at mange mener at AFPT har landets beste utdannelse for personlig trenere – ikke minst fordi vi tilpasser studiet til den enkelte students livssituasjon og ambisjoner. Studiet skjer gjennom helgesamlinger, nettbasert undervisning eller en kombinasjon. Uansett hvilken studieform du velger, er pensum og forelesere de samme.

Studiet holder et høyt faglig nivå med det mest komplette og engasjerte lærerteamet vi noensinne har hatt.  Studiematerialet er digitalt, det blir oppdatert to ganger i året og du har livslang tilgang til det. Du blir en del av et lukket studentforum med foreleserne og du får lydfiler av alle forelesningene.

Vår PT-utdannelse gir deg en EHFA nivå 4-sertifisering. Det gjør deg attraktiv som PT i både inn- og utland.

Omfang:
100 timer videoleksjoner og 5 timer tilhørende webinarer
600 sider materiale i tillegg til anbefalt litteraturliste
114 timer oppmøtebasert undervisning

Ikke bare kan du velge å ta utdannelsen til personlig trener, du kan bygge din egen årsenhet i tråd med bransjens kommende krav.
Dette innebærer at du kan ta en sertifisert PT-utdanning med tilleggsmoduler innen utholdenhet, kostholdsveileder, rehab trainer og salg, markedsføring og coaching

LES MER OM ÅRSENHET HER

En kombinasjon av lærere og forelesere i særklasse

Lærerstaben vår inkluderer fysioterapeuter, manuellterapeuter, personlige trenere, naprapater, osteopater, ernæringsfysiologer, forskere, styrke- og vektløftere, massører og coacher. Sammen har teamet erfaring fra utdanning, daglig virke og forfatteryrket, kombinert med god formidlingsevne og engasjement. Med dette grunnlaget mener vi at våre lærere representerer den ypperste fagkombinasjonen i dette fagområdet.
For å oppnå godkjent utdannelse hos AFPT må du ha følgende delmoment på plass:

Fremmøte og deltagelse

Det kreves 80 % deltagelse på obligatorisk samling/undervisning. Oppmøte blir registrert med lister. Ved mer enn 20 % fravær vil du miste rett til å avlegge eksamen. Du har selv ansvar for å melde om fremmøte. Vi refererer til studiekontrakten angående betingelser.

Krav for godkjennelse

For godkjent utdannelse kreves det 80% deltagelse på samlinger, samt beståtte arbeidskrav og eksamen. I tillegg må alle studieavgifter være betalt i sin helhet, eller i henhold til betalingsplan.

Arbeidskravene er som følger og vil formidles og tilrettelegges for gjennomføring gjennom studiet. Alle nødvendige linker og informasjon vil sendes ut i god tid for gjennomføring av studenten.

 • 80% obligatorisk oppmøte
 • Gjennomført og beståtte multiple choice tester for hvert emne (i studiematerialet)
 • Gjennomført Rent Senter fra Antidoping Norge (egen informasjon sendes ut)
 • Obligatorisk førstehjelp (gjennomføres i regi av AFPT)
 • Gjennomføring av egentrening på gitte programmer
 • Evaluering av programmer og innsending av feedback basert på arbeidskrav i studiet
 • Ajour med egen betalingsløsning

Studieavgift

Alle studieavgifter skal være betalt i sin helhet før eksamen kan avlegges. Ved manglende betaling av studieavgift mister du retten til å avlegge eksamen. Unntaket er dersom du som student har egen betalingsavtale med AFPT eller vår finansieringspartner.
Studieavgiftene som fremgår på våre sider gjelder til enhver tid.
Studieavgiften inkluderer studiemateriell, alle forelesninger og filmer i utdannelsen, kurs i førstehjelp, samt ett (1) forsøk på praktisk og teoretisk eksamen. I tillegg kommer bonusmateriale om coaching for en personlig trener.

Betalingsløsninger

AFPT har fleksible betalingsløsninger og tilbyr rentefri avbetaling. Hele studiet skal betales i løpet av maksimalt seks måneder etter studiets eller studentens oppstart dersom ikke egen avtale eller finansiering foreligger.

Betalingsinformasjon finnes beskrevet i AFPT sin studiekontrakt.
Les studiekontrakten.

I tillegg finnes nedbetaling via SVEA Finans på 12, 24 eller 36 måneder.
Det tilkommer 59 NOK i administrasjonsgebyr for hver faktura som sendes fra AFPT

 

Studiegjennomgang

Målet vårt er å forberede deg best mulig i teori og praksis.
Utdannelsen gir deg all nødvendig kunnskap fra grunnleggende emner som anatomi, treningslære og ernæring, til salg og coaching. I tillegg får du kompetanse på de ulike treningsmetodene som er aktuelle i dagens marked.

Teoretisk undervisning Praktisk undervisning Bonusinnhold
Hvordan lykkes som personlig trener? Treningslære, styrke Coaching og salg
Kommunikasjon og mental trening Bevegelighet PT Office
Salg og markedsføring Personlig trening- individuell  
Anatomi og fysiologi Personlig trening- small group/semiprivat  
Kildekritikk og forskningsmetodikk Personlig trening- avansert  
Folkehelse Utholdenhet  
Treningslære Øvelsesanalyse  
Programdesign Baseøveler  
Bevegelighet og skader Praktisk trening  
Ernæring    
Fysisk aktivitet og helse    
Øvelsesanalyse    
Tilpasning til kundegrupper    
Individualisering    
Juridiske elementer    

Detaljert informasjon om innhold, arbeidskrav og alle moduler i utdannelsen finner du under.

Kunnskap
Studenten

 • Har grunnleggende kunnskaper om menneskekroppens oppbygging og funksjon
 • Har kunnskap om hvordan fysisk aktivitet og helse henger sammen, og hvordan man benytter fysisk aktivitet som et verktøy for optimal helse og folkehelse
 • Har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet samt kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • Har kunnskap om faglige begreper og terminologi
 • Har kunnskap om hvordan kroppen fungerer under fysisk belastning
 • Har kunnskap om de ulike makronutrientene og deres rolle i human ernæring, samt kostholdsråd for å fremme helse
 • Har kunnskap om tester og hvordan benytte testresultater for å kartlegge helse og kapasitet til kunder
 • Har kunnskap om hvordan menneskekroppens optimale bevegelse foregår, samt hvordan individuelle faktorer påvirker bevegelse
 • Har kunnskap om hvordan trening kan tilpasses individet i ulike kundegrupper
 • Har kunnskap om grunnleggende kommunikasjonsverktøy og begreper innen mental trening
 • Har kunnskap om en personlig treners hverdag i dagens marked, historisk og rolle i samfunnet
 • Har en grunnleggende kunnskap om bruken av digitale verktøy for kundeoppfølging

Ferdigheter
Studenten

 • Kan møte og kommunisere med kunden på en profesjonell måte.
 • Kan kartlegge helse og kapasitet, og formulere hensiktsmessige målsettinger for ulike individuelle PT-kunder og grupper
 • Kan lage individuelt tilpassede treningsprogram for ulike PT-kunder basert på gjennomgått teori
 • Kan sette opp et grunnleggende sunt kosthold basert på forståelsen næringsbehov og i tråd med kundens målsetting
 • Kan instruere øvelser, veilede og motivere PT-kunden på en sikker og trygg måte som kan bidra til å forbedre helse
 • Kan reflektere over egne faglige utøvelser og justere denne ved veiledning.
 • Kan benytte digitale verktøy i kundeoppfølging

Generell kompetanse
Studenten

 • Kan planlegge og gjennomføre personlig trening for friske voksne mennesker i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Har innsikt og kan reflektere rundt rollen som personlig trener og relevante fag- og yrkesmessige problemstillinger
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn innen fagområdet trening og helse, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kan reflektere rundt rollen som personlig trener i et folkehelseperspektiv og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Har evne til etisk refleksjon og utvise respekt for enkeltindividet, i tillegg til å reflektere over egen samhandling
 • Forstår behovet av og kan tilpasse seg til stadige endringer i oppfølgingsmetoder av kunder

Litteraturliste

Emne: Pedagogikk

Eget materiale utviklet av fagperson med master i pedagogikk og fysioterapeut tilgjengelig på studentportal. Materiale utgjør grunnstammen i den pedagogiske modellen og materialets leveranse kvalitetssikres gjennom denne.

Emne: Basal anatomi og fysiologi
Haug, E., Sand, O.,Sjaastad, Ø. (2014): Menneskets fysiologi.
Gyldendal Forlag. ISBN 97882054234
Kapittel 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15
Sideantall: 38+46+ 44+29+58+44+46+42+4=361

Taraldsen, T. & Solstad, T. (2013): Anatomi og fysiologi
Pixmed AS. ISBN 978-82-998521-1-1
Hele boken er pensum da den gir en lett og grunnleggende innføring i emnet
Sideantall: 106

Emne: Muskelfysiologi

Dahl, Hans A. (2010): Klar, Ferdig, Gå
Cappelen Akademisk. ISBN  9788202241643
Sideantall 248. Hele boken er pensum da den berører alle former for aktivitet og helse.

Dahl, Hans A. (2008): Mest om muskel
Cappelen Akademisk. ISBN 9788202257576
Kapittel 1, 2, 3, 5, 7, 9
Antall sider 36+31+16+17+23+32=155
 
Emne: Skjelettanatomi og spesifikk muskelanatomi

Eget utviklet materiale tilgjengelig på studentportal. Utviklet av muskelfysiolog, treningsfysiolog, fysioterapeut, osteopat, naprapat og lege.

Emne: Styrketrening teori

Raastad, T., Refsnes, P.E., Paulsen, G., Rønnestad, B., Wisnes, A. (2010): Styrketrening i teori og praksis
Gyldendal undervisning. ISBN 9788205382190
Sideantall: 560. Hele boken er pensum da den er avgjørende for kunnskapen

Emne: Programdesign

Raastad, T., Refsnes, P.E., Paulsen, G., Rønnestad, B., Wisnes, A. (2010): Styrketrening i teori og praksis
Gyldendal undervisning. ISBN 9788205382190
Kapittel 3, 4, 5, 6, 7

Emne: Styrketrening praksis

Raastad, T., Refsnes, P.E., Paulsen, G., Rønnestad, B., Wisnes, A. (2010): Styrketrening i teori og praksis
Gyldendal undervisning. ISBN 9788205382190
Del 2, kapittel 20-28

Emne: Kosthold og ernæring

Raastad, T., Refsnes, P.E., Paulsen, G., Rønnestad, B., Wisnes, A. (2010): Styrketrening i teori og praksis
Gyldendal undervisning. ISBN 9788205382190
Kapittel 17

I tillegg er eget pensum utdannelsesmateriale utviklet av ernæringsfysiolog Juma Iraki tilgjengelig på studentportal. Materialet er basert på generelle retningslinjer fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Helsedirektoratet.

Emne: Fysisk aktivitet og Helse og Utholdenhet

Raastad, T., Refsnes, P.E., Paulsen, G., Rønnestad, B., Wisnes, A. (2010): Styrketrening i teori og praksis
Gyldendal undervisning. ISBN 9788205382190
Kapittel 11, 12, 13

Utviklet materiale av Melina Magulas, Master i idrettsvitenskap, idrettsfysiolog og biomekanikk, tilgjengelig på studentportal.

Emne: Bevegelighet og skader

Utviklet materiale og bildebank av AFPT fagteam tilgjengelig på studentportal.
Utviklet av fysioterapeut, naprapat og osteopat i AFPT sitt fagteam.

Personlig Trening 1, 2 og 3

Utviklet forelesningsmateriale av AFPT fagteam. Progresjonen er bygget opp på følgende måte:
1: En til en instruksjon og gjennomføring
2: semiprivat, gruppeinstruksjon og gjennomføring
3: avansert instruksjon basert på arbeidskrav og analyse

Emne: Mental Trening, Kommunikasjon og Salg og Markedsføring

Arntzen, A., Abrahamsen, F., Haugen, R. (2014): Personlig Trener: Hvordan rekruttere, trene og utvikle kunder gjennom coaching
Akilles Forlag. ISBN 9788272862410
Sideantall: 268. Hele boken er pensum da dette er en avgjørende del av utdannelsen.

Emne: Tilpasning til kundegrupper

Raastad, T., Refsnes, P.E., Paulsen, G., Rønnestad, B., Wisnes, A. (2010): Styrketrening i teori og praksis
Gyldendal undervisning. ISBN 9788205382190
Kapittel 8, 9 ,10, 11, 12, 13, 14, 15

I tillegg er eget pensum utviklet av AFPT sitt fagteam på følgende undergrupper:
Barn og unge, gravide, eldre, hjerte- og karsykdom, diabetes 1 og 2, høyt blodtrykk, overvekt, reumatiske lidelser, osteoporose. Materialet er tilgjengelig på studentportal.

Emne: Individualisering

Raastad, T., Refsnes, P.E., Paulsen, G., Rønnestad, B., Wisnes, A. (2010): Styrketrening i teori og praksis
Gyldendal undervisning. ISBN 9788205382190
Kapittel 7

Studiesteder

Bergen
Fredrikstad
Hamar
Kristiansand
Larvik
Oslo
Sarpsborg
Stavanger
Tønsberg
Tromsø
Trondheim
Volda
Web

Alternativer

- Det finnes flere veier til Personlig Trener

Akademiet For Personlig Trening (AFPT) har utviklet flere utdanningsalternativer for deg som ønsker kompetanse som Personlig Trener. Siden hverdag og livssituasjon hos våre elever varierer, har vi også utviklet kompetanseprogrammer som kan tilpasses den enkeltes behov og ønsker. Uansett hvilken studieform du velger, er pensum det samme – det eneste som skiller er tiden du bruker og studieformen.

Total

- den mest komplette PT utdannelsen

Vi gir Deg vår mest komplette utdannelse noensinne. Utdannelsen møter alle krav og behov for å lykkes som Personlig Trener. Ved å bygge Din kompetanse med vår fleksible studiemodell kan du skreddersy din egen utdannelse.

Store deler av bransjen vil fra og med 2019 stille krav om høyere kompetanse. Anbefalingene handler om at Personlige Trenere som skal ansettes etter 2019 må ha en kompetanse tilsvarende et årsstudie. Vi gir Deg Personlig Trener TOTAL- bygget for å gi Deg det du trenger og akkurat det bransjen etterspør.

Studiet består av følgende moduler:

1.    Personlig Trener
2.    Kostholdsveileder
3.    Salg, markedsføring og coaching

Med disse modulene møter vi bransjens krav og ønsker og vi tilbyr en utdannelse som gir den nødvendige kunnskapen og kompetansen for å lykkes med en profesjonell virksomhet som Personlig Trener.

Les mer om Personlig Trener Total

Intensiv

- for Deg som vil bli ferdig raskest mulig

Utdannelsen er komprimert for å gi Deg muligheten til å ta studiet på kortere tid. Undervisningen foregår på dagtid og er perfekt å avlegge i perioder der du har fri fra jobb eller skole.

 

Denne modellen passer best for Deg som kan avsette tiden det tar for å studere intensivt på dagtid i noen uker i strekk. Studieformen passer blant annet veldig bra for studenter mellom ulike skoleår eller i ferier.

Denne utdannelsen gjennomføres en gang per år i Norge og en gang per år i utlandet.

 

Varighet

Studiet består av at all teori gjennomføres nettbasert og alle praktiske samlinger er komprimert til 13-15 fulle og intensive dager med praktisk undervisning og veiledning.

I tillegg kommer en del bestående av obligatorisk førstehjelp, teoretisk og praktisk eksamen.

Du må avlegge teoretisk og praktisk eksamen innen 18 måneder fra studiestart.

 

Flex

– for Deg som vil ha mer fleksibilitet i studiet

Denne modellen gir deg all den teoretiske undervisningen på nett. Du følger forelesninger og filmer innen de ulike temaene. 50% av studiet er hjemmestudium og 50% består av praktiske samlinger.

 

Denne modellen passer for Deg som har utfordringer med logistikk og reise, og som har disiplinen og evnen til å studere på egenhånd.

Vi tilbyr de praktiske samlingene 1-2 ganger per år i de største norske byene. Du står fritt til å velge ditt studiested og du kan også velge mellom 5 obligatoriske samlinger med samling 1-2 ganger i måneden eller 14 intensive dager i strekk.

 

Varighet

Du kan begynne utdannelsen når som helst da den har rullerende opptak.  Den obligatoriske undervisningen velger du på fritt valgt studiested.

Ved påmelding velger du ditt studiested for praktisk undervisning med datoer, i tillegg til din teoretiske og praktiske eksamen. Du må ha påbegynt den praktiske undervisningen maksimalt ett år etter påmelding.

 

Du må avlegge teoretisk og praktisk eksamen innen 18 måneder fra studiestart.

 

Moduler

Personlig Trener består av følgende moduler

Teoretisk undervisning

Utdannelsen gir deg all nødvendig teori fra emner som grunnleggende anatomi, via treningslære og ernæring til salgs- og coachingkunnskap. I tillegg får du kompetanse på de ulike treningsmetodene som er aktuelle i dagens marked.

 • Personvern og GDPR
 • Bruken av digitale verktøy
 • Anatomi og fysiologi
 • Kildekritikk
 • Forskningsmetodikk
 • Folkehelse
 • Treningslære
 • Programdesign
 • Bevegelighet og skader
 • Kosthold/ernæring
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Utholdenhet
 • Salg og markedsføring
 • Kommunikasjon og Mental trening
 • Tilpasning til kundegrupper
 • Individualisering
Praktisk undervisning

Utdannelsen gir deg all nødvendig praktisk kunnskap fra emner som grunnleggende anatomi, via treningslære og ernæring til salgs- og coachingkunnskap. I tillegg får du kompetanse på de ulike treningsmetodene som er aktuelle i dagens marked.

 • Funksjonell anatomi
 • Treningslære
 • Bevegelighet og skader
 • Personlig Trener - individuell
 • Personlig Trener -small group/semiprivat
 • Personlig trener - avansert
 • Utholdenhet
 • Øvelsesanalyse
 • Eksplosiv trening
 • Baseøvelser
Multiple choice tester

Du skal avlegge og bestå alle multiple choice-tester før du kan gå opp til eksamen. Arbeidskravene inkluderer 20 spørsmål hvor 16 må være riktige for å bestå. Hvis du ikke består, gjelder en karantenetid per ikke beståtte tema, på 24 timer. Det er totalt 13 multiple choice-tester som er en del av arbeidskravene.

Førstehjelpskurs

Studiet omfatter et obligatorisk førstehjelpkurs. Kurset holdes av Norsk Luftambulanse, Norges Røde Kors eller tilsvarende kompetent aktør. Det er viktig at våre studenter kan bistå ved skader og ulykker. Mange som har tatt dette kurset, har fått god bruk for det, både i jobb og på fritiden.

Du kan få fritak fra Føstehjelp dersom du:

 • har Førstehjelp inkludert i ditt daglige yrke (ambulansesjåfør, sykepleier e.l.)
 • har avlagt Førstehjelpekurs siste kalendermåned og kan fremlegge bevis på dette

Dersom du søker fritak fra Førstehjelp sender du en epost til info@afpt.no og vedlegger din dokumentasjon på ovenstående.

Antidoping Norge

Som studenten må du avlegge et e-læringskurs hos Antidoping Norge for å kunne gå opp til eksamen. E-læringen tar ca. 45 minutter og er obligatorisk. Studenten vil får tilsendt en link for tilgang til undervisningen. ADN utsteder rapport om godkjente studenter i god tid før eksamen.

Teoretisk eksamen

Den teoretiske eksamenen består av en 3 dagers kasusbasert hjemmeoppgave som også inkluderer 50 kortsvarsspørsmål. Det kreves totalt 80 % korrekt besvarelse for å få godkjent besvarelsen og det forventes at eksamen skal reflektere eksamensformen.

Den teoretiske eksamen vil være grunnlaget for den praktiske eksamen.

Ved konteeksamen vil eksamen for pågående kull og respektive pensum for dette kullet være gjeldende. Ved konteeksamen på praktisk eksamen vil siste teoretiske eksamen være grunnlaget for konteeksamen. Som student vil du få tilsendt den teoretiske eksamen med kasus samtidig som denne eksamen åpner.

Du har totalt tre (3) forsøk pr eksamen innen to (2) år. Avgiften for en ny eksamen er 1500NOK.

Praktisk eksamen

Praktisk eksamen består fra og med høsten 2018 av en times praktisk gjennomgang per person i studio.

Eksaminasjonen er basert på besvarelsen av den teoretiske hjemmeoppgaven og respektive kasus. Kasus vil utsendes studenter for forberedelse til den praktiske eksamen omtrent en uke før eksamensdato.

Her karaktersettes BESTÅTT/IKKE BESTÅTT. For karakteren VEL BESTÅTT kreves 95 % korrekt besvarelse på både den teoretisk og den praktisk eksamen.

Ved konteeksamen vil eksamen for pågående kull og respektive pensum være gjeldende. Ved konteeksamen på praktisk eksamen vil siste teoretiske eksamen være grunnlaget. Studenten vil få tilsendt den teoretiske eksamen med kasus samtidig som denne eksamen åpner.

Du har totalt tre (3) forsøk pr eksamen innen to (2) år. Avgiften for en ny eksamen er 1500NOK.

Bruk av digitale verktøy

Etter COVID pandemien skjøt bruken av digitale verktøy fart og mye av dagens virksomhet skjer i dag ved hjelp av digitale verktøy. AFPT har tatt den norske programvareleverandøren ABEL i bruk for digital oppfølging. Intensjonen med dette er å forberede studenten best mulig for yrkeslivet og forenkle arbeidshverdagen på mest hensiktsmessig måte. Programvaren gir studenten både muligheten til å lage treningsprogrammer, kostprogrammer, kontraktskriving og underlette økonomioppfølgingen i egen virksomhet.

Gjennom studiet skal studenten benytte og bli kjent med programvaren ABEL. Programvaren skal benyttes for å lage programmer for dedikert kunde. I løpet av studiet skal studenten benytte programvaren til følgende:

 • Studenten skal lage et treningsprogram for en kunde basert på en spesifisert oppgave og motta en kort feedback på dette
 • Studenten skal filme 10 øvelser som legges inn i ABEL med forklaring på gjennomføring, hensikt med øvelsen og legge inn riktig muskelbruk på hver øvelse. Studenten kan selv velge øvelser ut fra pensum
 • Studenten skal ved to tilfeller gjennom studiet delta på obligatorisk digital oppfølging. Oppfølgingen vil gjøres ved 3 ulike tilfeller per semester og studenten må delta på minimum to. De digitale oppfølgingene vil skjemalegges og informeres om i god tide før gjennomføring og senest ved oppstart av den praktiske delen av studiet.

Forelesere

En kombinasjon av lærere og forelesere i særklasse

Vi har samlet det mest komplette lærerteamet AFPT noen sinne har hatt. Lærerstaben inkluderer fysioterapeuter, manuellterapeuter, personlige trenere, naprapater, osteopater, ernæringsfysiologer, styrkeløftere og vektløftere, massører og coacher. Kombinert med praktisk faglig erfaring fra daglig virke, forfatter- og utdannelseserfaring, formidlingsevne og engasjement, mener vi at våre lærere representerer den ypperste utdanningsspesialiserte fagkombinasjonen på våre fagområder.

Nyttig info

Betaling

AFPT har fleksible betalingsløsninger og tilbyr avbetaling. Hele studiet skal generelt betales i løpet av maksimalt 6 måneder etter studiets eller studentens oppstart foruten om egen avtale eller finanisering gjøres.

Betalingsinformasjon finnes beskrevet i AFPT sin studiekontrakt. I tillegg finnes opptil 36 måneder nedbetaling via SVEA Finans.

Du kan også søke om studielån til Personlig Trener utdannelsen fra Lånekassen

Kurssted

Kurssted i våre byer formidles på e-post tre uker før kursstart.

Mer informasjon får du ved å ringe vårt kontor på (+47) 955 55 938 eller sende en e-post til info@afpt.no.

Påmelding

For å melde deg på kurset trykker du på en av «Meld deg på»-knappene du finner på denne siden. Da vil du få opp en liste over tilgjengelige datoer og studiesteder. Velg det som passer for deg, trykk på «Meld deg på» og følg instruksjonene under på neste side.

Hold deg oppdatert på nyheter

Vi sender ut nyhetsbrev regelmessig med gode tilbud, fagartikler, tips, oppstartsdatoer og annen informasjon om våre studier.

* Ved å gi oss dine kontaktopplysninger samtykker du til vår personvernpolicy.